Tiki: Chương trình trả góp 0% của ngân hàng VPBank

Tiki: Chương trình trả góp 0% của ngân hàng VPBank

Từ 01/11/2015, khi thanh toán đơn hàng từ 3.000.000 VND (ba triệu đồng) trở lên tại Tiki.vn bằng thẻ tín dụng VPBank, Khách hàng có thể lựa chọn tham gia chương trình “Ưu đãi trả góp lãi suất 0% với thẻ tín dụng VPBank” (sau đây gọi tắt là “Chương trình”) như sau: 1. Thời

442 Lượt xem 0 Bình luận
Tiki: Chương trình trả góp 0% của ngân hàng Sacombank

Tiki: Chương trình trả góp 0% của ngân hàng Sacombank

Từ 01/11/2015, khi thanh toán đơn hàng từ 3.000.000 VND (ba triệu đồng) trở lên tại Tiki.vn bằng thẻ tín dụng Sacombank, Khách hàng có thể lựa chọn tham gia chương trình “Ưu đãi trả góp lãi suất 0% với thẻ tín dụng Sacombank” (sau đây gọi tắt là “Chương trình”) như sau: 1. Thời

480 Lượt xem 0 Bình luận
Tiki: Chương trình trả góp 0% của ngân hàng HSBC

Tiki: Chương trình trả góp 0% của ngân hàng HSBC

Từ 01/11/2015, khi mua sản phẩm có giá trị từ 3.000.000 VND (ba triệu đồng) trở lên tại Tiki.vn bằng thẻ tín dụng HSBC, Khách hàng có thể lựa chọn tham gia chương trình “Ưu đãi trả góp lãi suất 0% với thẻ tín dụng HSBC” như sau: 1. Thời hạn trả góp: áp dụng

404 Lượt xem 0 Bình luận
Back To Top