Tiki: Chương trình trả góp 0% của ngân hàng VPBank

Tiki: Chương trình trả góp 0% của ngân hàng VPBank

Từ 01/11/2015, khi thanh toán đơn hàng từ 3.000.000 VND (ba triệu đồng) trở lên tại Tiki.vn bằng thẻ tín dụng VPBank, Khách hàng có thể lựa chọn tham gia chương trình “Ưu đãi trả góp lãi suất 0% với thẻ tín dụng VPBank” (sau đây gọi tắt là “Chương trình”) như sau: 1. Thời

478 Lượt xem 0 Bình luận
Back To Top