Ftech: Sử dụng Let’s Encrypt miễn phí cùng WordPress Hosting

Ftech: Sử dụng Let’s Encrypt miễn phí cùng WordPress Hosting

Let’s Encrypt là một dự án cung cấp chứng chỉ số mở, hoàn toàn miễn phí, dùng được cho tất cả các loại tên miền. Dự án này được hỗ trợ bởi rất nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới như Facebook, Akamai, Mozilla, Cisco, Google, Sucuri… với mục đích làm cho internet

183 Lượt xem 0 Bình luận
Back To Top