Các bước để hủy đơn hàng:

1. Đăng nhập vào tài khoản

Các bạn đăng nhập vào tài khoản đã đặt đơn hàng.

2. Vào trang quản lý đơn hàng và chọn đơn hàng cần hủy

huy-don-hang-tiki-1

3. Chọn tính năng “Hủy đơn hàng” ở cuối trang thông tin đơn hàng

huy-don-hang-tiki-2

4. Chọn lý do và thực hiện thao tác hủy

huy-don-hang-tiki-3

*Lưu ý: Mã giảm giá và ưu đãi sẽ không còn hiệu lực cho đơn hàng tiếp theo. Các bạn vui lòng cân nhắc kỹ trước khi thực hiện hủy đơn hàng.